Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/uvurkhan/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/uvurkhan/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
::Өвөрхангай Аймгийн Байгаль Орчны Газар::
Эрхэм зорилго

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/uvurkhan/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/uvurkhan/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/uvurkhan/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/uvurkhan/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/uvurkhan/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/uvurkhan/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/uvurkhan/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/uvurkhan/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

эрхэм зорилго

                                     

                                             Zassan BOAJG LOGO

                                                                          АЛСЫН ХАРАА

Өвөрхангай аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаль орчин, аялал жуулчлалын тогтвортой байдлыг хангана.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 

Нутаг дэвсгэрийнхээ байршил, байгалийн баялаг, дэд бүтцээ түшиглэн иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх замаар байгаль орчин, аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийг ханган орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг дэмжинэ.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 

Нутаг дэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, байгаль орчин, аялал жуулчлалын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ус цаг уур орчны шинжилгээний ажилд дэмжлэг үзүүлэх, байгаль орчин, аялал жуулчлалын сургалт, суртчилгаа, судалгааны ажлыг гүйцэтгэхэд оршино.
•    Тус газар нь аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаль орчин, аялал жуулчлал асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Засгийн газрын холбогдох агентлагуудтай ажлын уялдааг хангаж ажиллана.
•    Уг газар нь аймгийн хэмжээнд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зүй зохистой ашиглах, аялал жуулчлалын асуудлаар мэргэжил арга зүйн удирдлагаар тогтмол хангаж, хэрэглэгчдийг байгаль орчин, аялал жуулчлалтай холбогдолтой мэдээллээр хангаж ажиллана.

ВИДЕО БИЧЛЭГ

Та бүхэн бидний хийж бүтээсэн видеог сонирхоно уу!

Цаг агаар

 

Зочдын тоо

We have 11 guests and no members online