Цаг үеийн

Байгаль орчны статистик мэдээллийг боловсруулах чиглэлээр БОАЖГазрын мэргэжилтнүүд чадавхижуулах сургалтад хамрагдлаа

БОАЖГазрын холбогдох мэргэжилтнүүд, байгаль хамгаалагчид  2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдөр Улаанбаатар хотод байгаль орчны статистик мэдээллийг сайжруулах чиглэлээр  мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдлаа.

surgalt BOH

“Байгаль орчны статистик мэдээллийн маягт, түүнийг нөхөх заавар”- ыг БОАЖСайдын 2019 оны 09 сарын 19-ны өдрийн А/527 дугаар тушаал, “Байгаль орчны статистикийн үндсэн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ыг Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/135 дугаар тушаалаар тус тус батласан аргачлалын дагуу мэдээллийг ойн сангийн өөрчлөлт, нөхөн сэргээлт, ашигт малтмалын нөөцийн өөрчлөлт, ус ашиглалт, хамгаалалт, агнуурын нөөц ашиглалт хамгаалалт, хог хаягдлын чиглэлээр гарган https://www.eic.mn/boh/ Вэб-д суурилсан мэдээллийн сангийн шинэчилсэн программд тогтоосон хугацаанд шивж аливаа бодлого, шийдвэр гаргахад шаардлагатай үндсэн суурь тоон мэдээлэл он дарааллаар бүрдэж мэдээллийн бааз үүсэж байна.

ВИДЕО БИЧЛЭГ

Та бүхэн бидний хийж бүтээсэн видеог сонирхоно уу!

Цаг агаар

 

Зочдын тоо

Бидэнд 3 зочид онлайн байна